ARGAZKI ALBUMA

KONTUZ!

Ikasleen senitartekoei jakinarazten zaie, SITE honetan argitaratutako irudiak euren seme-alabez gain, beste adingabeko batzuk azaltzen direnean ezingo direla esparru

pribatutik, familiakotik eta lagunartekotik kanpo zabaldu; adibidez, internet eskuragarri irekian, WhatsApp taldeetan eta abar argitaratuz. Irudiak hirugarrenei helarazteak dakarren

erantzukizuna euren gain hartuko dute senitartekoek. Izan ere, irudiak helarazteko ekintza hori ezingo lukete burutu baldin eta interesdunek aldez aurretik horretarako baimenik eman ez

badute.

Senitartekoek irudi horiek zabalduko balituzte, pertsonen kasu honetan, adingabeak intimitaterako eskubidearen aurkako esku-sartze bidegabean eroriko lirateke, ohorerako,

norberaren eta familiaren intimitaterako eta norberaren irudirako eskubideen babes zibilari buruzko maiatzaren 5eko 1/1982 Lege Organikoan aitortzen den bezala. Eta esku-sartze hori burutzen dutenak soilik izango dira ekintza horren erantzule.¡ADVERTENCIA!

Se advierte a los familiares de los alumnos-as que las imágenes publicadas en este SITE en el que aparecen otros menores aparte de sus hijos-as no se podrán difundir fuera del ámbito

privado, familiar y de amistad, por ejemplo, mediante su publicación en internet accesible en abierto, grupos de WhatsApp etc. Los familiares asumirán la responsabilidad por la comunicación de las imágenes a terceros, que no se podrán realizar salvo que hubieran obtenido el consentimiento previo de los interesados.

En caso de que los familiares realizasen la difusión estarían incurriendo en una intromisión ilegítima contra el derecho a la intimidad de las personas, en este caso los menores,

reconocida en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y tan solo los autores de dicha

intromisión serían los responsables de la misma.


Aurtengo argazkiak hemen topa ditzakezue:

Beste urteko argazkiak

2014-15

2015-16

2016-17

2018-19