ZER LORTU

Jarraian gure eskolan, maila bakoitzerako eta ikasgai bakoitzerako ezarri ditugun minimoak ikusi daitezke. Minimo hauek dira ez dira ebaluazio irizpideak. Maila bateko ikasgai bakoitza gainditzeko beharrezkoak diren eduki edo gaitasun minimoak dira.