ESKOLA KONTSEILUA

DEFINIZIOA Ordezkaritza-organo gorena da eskola-elkarteko kideen partaidetza-organoa euskal eskola publikoko ikastetxeen gobernuan, eta beroni dagokio eskola-bizitzarako funtsezkoak diren erabakiak hartzea, eta ikastetxearen autonomi esparruan, ikastetxearen ihardueraren azken erantzulea da.FUNTZIOAKIkastetxearen hezkuntza-proiektua (IHP), antolakuntza eta iharduera-araudia (AIA) eta kudeaketa-proiektua onartzea (KP), bete daitezen begiratzea eta 28.3 atalak agintzen duenaren arabera ebaluazioa egitea.Ikastetxearen urteko plana onartzea, 35.2.a) atalean erabakitakoaren kaltetan gabe.

Prestakuntza-ihardueren, eskolaz kanpokoen eta osagarrizkoen egitaraua eta urteko kudeaketa-egitaraua onartzea, horien jarraipena eta aldizkako ebaluazioa bere gain hartuz.

Ikastetxearen urteko txostena onartzea.

Ikasleen onarpena erabakitzea, indarrean dagoen araubidean agindutakoari bete-betean lotuz.

Zuzendariak bizikidetza bermatzeko, EAEko Unibertsitatez Kanpoko Ikastetxeetako Ikasleen Eskubide eta Betebeharrei buruzko Dekretuan (201/2008, abenduaren 2koa) oinarriturik, beharrezkoak izango diren zuzentze-neurriei buruzko hartutako erabakien berri izatea eta, egoki bada, berrikustea eta beharreko neurriak proposatzea.

Beste ikastetxe batzurekin lankidetza-harremanak izatea kultura eta hezkuntzazko helburuez.

Eskolako instalazio eta tresneriaren aldaberrikuntza sustatzea, bai eta haien iraupena zaintzea ere.

Ikastetxearen iharduera orokorra gainbegiratzea, administrazio eta irakaskuntza alderdietan.

Lehen Hezkuntzan ari diren ikasleentzat Material Curricularraren Kudeaketa Solidarioa egiteko Programaren antolaketarako eta funtzionamendurako ildoak onestea.

Lege honek edo beste arau batzuek, edo ikastetxearen antolakuntza-eta iharduera-araudiak ematen dioten beste edozein aginpide.